9 januari 2013

Ny termin - nya tag!

Välkomna tillbaka efter jullovet. Nu stundar en vårtermin med nationella ämnesprov för år 9, radiosändning live för år 8 och fortsatt fördjupning i förmågor för år 7 och 6. De yngre åren har bland annat elevens val att se fram emot och därtill simträning, utomhuspedagogik och fri lek!

De förändringar inom exempelvis tjänster som gjorts mellan häst- och vårtermin bör ni alla ha fått information om. Vi hälsar nya medarbetare i personalgruppen varmt välkomna till Håstensskolan.

Vi ses i korridorerna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar