12 november 2012

Välkomna

INBJUDAN!

Inbjudan till drop-in med kaffe på Bockstensskolan och Håstensskolan.

Välkomna att samtala kring Bockstensskolans, Furubergsskolans och Håstensskolans framtid utifrån Varbergs skolors omorganisation.

Öppet café i matsalen den 27 november mellan 16.00 och 19.00
På grund av det nära samarbetet är samtliga föräldrar välkomna till Bockstensskolan och Håstensskolan.
Med anledning av ombyggnation på Furubergsskolans kök träffas vi på dessa båda skolor.

Välkomna!

Martin Enander, David Axklev, Käte Svensson och Mikael Sili
Rektorerna på Bocksten, Furuberg och Håsten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar