22 augusti 2012

Profil år 6-9

Hej!

Idag har vi delat ut lappar till elever år 6-9 om vår idrottsprofil. Det är dags att spika sitt val, innebandy, simning, tennis eller ordinarie ämnesrum/idrott. Fyll i lappen, sänd den åter till skolan med elev så snart ni kan.

Onsdag i nästa vecka startar profileringen upp för år 6-7, och på fredag är det dags för år 8-9 att åter sätta fart i de olika aktiviteterna. Det blir således et pass per vecka för de olika åren, inte två som föregående år. Detta beror på, som vi tidigare informerat om, att vi utgått från elevernas egna önskemål om en åldersindelning år 6-7 och år 8-9.

Det val eleven gör nu, gäller för hela läsåret. Dock kommer ett par veckor att ses som "känna-sig-för-tillfällen" och under en inledningstid kan byte av profilidrott ske.

Har ni frågor om profileringen, kontakta viktoria.svensson@varberg.se eller rektor Mikael Sili.

Välkomna till ett nytt profil- och idrottsår!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar